• Co je MIG?

  MIG je svařovací metoda označovaná též jako GMAW. Je to svařování obloukem, při kterém je zdrojem tepla oblouk vytvořený mezi svařovacím drátem a základním materiálem s pomocí ochranného  plynu jako je argon, CO 2 nebo helium.

  MIG je manuální, poloautomatický nebo automatický proces a flexibilita nabízená různými variantami procesu je v mnoha aplikacích výhodná.

  Využití: Automobilový průmysl, kovovýrobě.

  Výhody: Cenová dostupnost, jednoduchá obsluha, snadné nastavení, vysoce kvalitní svar za nízké náklady.

  Použití na materiály: Ocel, hliník, měď, hořčík a další neželezné kovy.

 • Jak lze omezit rozstřik při obloukovém svařování trubičkovým drátem?

  Svařování trubičkovým drátem  je často vnímán jako nízkonákladový proces, dokonce i pro hobby a domácí práce, protože není vyžadován ochranný plyn (drát s tavidlem plněný vlastním stíněním), čímž se snižují náklady na zařízení a zjednodušuje nákup spotřebního materiálu.

  Pro průmyslové aplikace se téměř vždy používá ochranný plyn (pro ocel většinou argon s 8–25% CO2), s výrazným vlivem směsi plynů na oblouk a na výsledné svary.

  Tvrdí se také, že je jednodušší ho zvládnout než svařování MIG, protože k získání přijatelných svarů ve všech polohách jsou vyžadovány pouze základní dovednosti. Penetrace a rychlost nanášení jsou vyšší než u svařování obloukem s ochranným štítem.

  Struska musí být v každém případě odstraněna po svařování a před provedením jakéhokoli dalšího svaru na povrchu uložených svarových housenek.

  Při použití tradičních napájecích zdrojů s konstantním napětím je zvolená polarita + , poskytuje stabilní oblouk, nízký rozstřik (při správném napětí), dobrý profil svarových housenek a optimální penetraci.

  Je důležité vědět, který režim přenosu kovů se používá. Při nižších proudech je aktivní režim přenosu zkratu, obvykle při svařování oceli o tloušťce menší než 3 mm (1/8 ").

  Rozstřik se nejlépe ovládá pomocí úpravy napětí, aby se získal ostrý a konzistentní zvuk praskání. Z praxe je třeba se naučit rozpoznávat správný zvuk spojený se zkratovým svařováním.

  Orientačně je počáteční napětí pro zkratové aplikace s trubičkovým dártem o velikosti 0,8 - 1,0 - 1,2 mm (0,030 - 0,035 - 0,045 ") 16 až 18 V.

  Odpovídající rychlost podávání drátu by mohla být 1,8 až 10,7 m / min, což by poskytlo 50 až 170 A, 65 až 200 A a 130 až A pro tři průměry drátu.

  Pokud praskání sváru spočívá v měkkém  zvuku s trochou rozstřiku, snižte napětí jeden volt po druhém, dokud se nevytvoří správný zvuk a rozstřik nebude odstraněn.

  Pokud je zvuk naopak drsný a výbušný bez měkkých zvuků, zvyšujte po jednom voltu, dokud se podstatně nezastaví rozstřik.

  Při vyšších úrovních proudu se z přenosu kovu stává režim rozstřiku . Zde by měla být délka oblouku udržována minimální a opět by se mělo usilovat o získání již popsaného konzistentního zvuku praskání.

  Napětí pro režim postřiku by mělo být přednostně mezi 24 a 34 V, dobrým výchozím bodem by bylo 30 V.
  Pro velikost drátu 1,0 mm by rychlost posuvu drátu měla být mezi 10,7 a 14,2 m / min což by odpovídalo  215 až 300 A pro normální výlev drátu mezi 13 až 16 mm.

  U velikosti drátu 1,2 mm by rychlost posuvu drátu měla být mezi 8,9 a 16 m / min, což by odpovídalo  250 až 360 ampérů.

  Snižující se napětí zkrátí oblouk, ale příliš nízká hodnota způsobí, že se svařovací ponoří do svarové lázně s následným rozstřikem. Poté by mělo být napětí opět zvyšováno, dokud nebude dosaženo optima a podstatně se sníží rozstřik.

 • Jaké podávací kladky bych měl používat a jak by měl být napnutý drát?

  Vše záleží na materiálu, ze kterého je podávaný drát vyroben. Středně tvrdá ocel potřebuje kladku ve tvaru V. Nerezová ocel vyžaduje vroubkovanou kladku pro lepší podávání drátu. U hliníku je třeba kladku ve tvaru U, aby nedošlo k zadrhnutí drátu. Co se napnutí drátu týče, mělo by být dostatečné na to, aby bylo umožněno uchopení drátu, aniž by bylo možné jej natáhnout zpět na cívku.

 • Jaký je rozdíl mezi svařováním MIG a TIG?

  Svařovací metody MIG (Metal Inert Gas) a TIG (Tungsten Inert Gas) jsou od sebe velmi odlišné obloukové svařovací aplikace.

  Svařovaní metodou MIG se rozumí svařování obloukem v ochranné atmosféře inertního plynu, zatímco svařování TIG je svařování wolframovou elektrodou (Tungsten = Wolfram).

  Svary MIG jsou vytvářeny pomocí svařovacího drátu, zatímco sváry TIG jsou vytvářeny pomocí wolframové elektrody a přidávaného svařovacího drátu. Svařování obloukem TIG a MIG lze automatizovat.

  Metoda TIG je však složitější proces, takže zařízení je dražší a obtížně se nastavuje.

 • Jsou robotické svary přesné?

  Robotické svary jsou extrémně přesné a kvalitní. Tato přesnost svařování vede k lepší kvalitě výrobku a menšímu plýtvání materiálem při vyšší produktivitě a rychlosti svařování.

  Robotické svary jsou přesnější, protože...

  * Jsou přesné – Svařovací roboty fungují s výjimečnou přesností pohybu.

  * Nabízejí nejvyšší opakovatelnost – Svařovací roboty jsou naprogramovány tak, aby opakovaně vykonaly stejnou práci bez jakýchkoli změn. Tím se eliminují chyby při svařování a zároveň se zvyšuje produktivita.

  * Automatizace rovná se přesnost – Robotické svařování je naprogramovaný, regulovaný proces. Na rozdíl od ručního svařování, kde je kvalita svaru určena dovedností pracovníka, je robotické svařování vždy stejné.

  Díky správnému programování vám roboti pomohou vyhnout se plýtvání a zvýšit produktivitu.

 • Jsou svařovací roboty bezpečné?

  Svařovací roboty jsou vybaveny vnitřními a vnějšími bezpečnostními prvky. Světelné clony, bezpečnostní dorazy, stěny, rohože citlivé na hmotnost a stínění chrání robota a obsluhu robota.

  Periferie vision mohou fungovat také jako bezpečnostní zařízení.

  Svařovací roboty navíc poskytují bezpečnou alternativu k ručnímu svařování. Na rozdíl od svých lidských protějšků neriskují svařovací roboti úraz elektrickým proudem, vážné popáleniny, poškození očí atd. Místo toho odstraňují pracovníky z nebezpečné zóny do bezpečí pozic obsluhy. Nevšímají si jasného světla, jisker, chemických výparů a extrémního tepla způsobeného svařovacími aplikacemi.

 • Jsou třífázové zdroje výhodnější ve srovnání s jednofázovými?

  Pokud srovnáváme jednofázové a třífázové zdroje napájení, jsou ty třífázové účinnější. Třífázový napájecí zdroj může přenášet třikrát více energie než jednofázový, přičemž potřebuje pouze jeden další vodič (tj. tři vodiče místo dvou). To umožňuje dodat větší intenzitu proudu na stroj, což znamená, že lze svařovat silnější materiály, nebo umožní vyšší pracovní cyklus, což znamená delší časy svařování.

 • Kdy byste měli použít GAS LENS?

  GAS LENS snižují turbulence ochranného plynu a zajišťují delší nerušený laminární tok plynu do svarové lázně.

 • Ovlivňuje druh použitého ochranného plynu kvalitu svaru?

  Pokud svařujete materiály z měkké oceli, bude pro většinu aplikací CO2 poskytovat adekvátní ochranu. Ale pokud musíte mít plošší profil patky, menší rozstřik nebo lepší smáčivost, je zde ke zvážení přidání 80 až 95 % argonu do směsi z CO2. Argon je v podstatě inertní vůči roztavenému svarovému kovu, a proto s ním nebude reagovat.

  Výhody: Když se CO2 smísí s argonem, reaktivita plynu se sníží a oblouk se stane stabilnějším.

  Nevýhody: Argon je ale dražší, a navíc při výrobním svařování tak může být výběr dokonalého ochranného plynu vlastní vědou.

 • Pomůžete mi s výběrem svářečky či kukly?

  Pokud nemáte potřebné zkušenosti a nedokážete si kuklu či svářečku vybrat online, nezoufejte. Jsme Vám k dispozici na našich šesti prodejnách, kde Vám rádi poradíme. Kuklu si zde můžete i vyzkoušet.

 • Prodáváte svářečky také v setu a jak poznám, co všechno set obsahuje?

  Ano, některé svářečky prodáváme i v setu. Části setu jsou zobrazeny na fotografii.