Nastavení a použití kompresoru

Nastavení a použití kompresoru

Jak bezpečně nastavit a používat kompresor

Po výběru kompresoru Vám přinášíme rychlý a jednoduchý návod, jak nový kompresor bezpečně nastavit a používat.

1. Bezpečnost

Před nastavením kompresoru nezapomeňte nosit vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou brýle, chrániče sluchu, bezpečnostní obuv a vyvarujte se nošení volného oblečení, které by se mohlo do kompresoru zamotat.

2. Vybalte kompresor z krabice

Kompresor vybalte z krabice a smontujte všechna kola, rukojeti a příslušenství podle pokynů v návodu.

3. Doplňte do kompresoru olej

Sejměte víčko oleje a otvorem doplňte nový olej až na potřebnou úroveň. Poté utáhněte uzávěr oleje. Při výměně oleje se vždy ujistěte, že je kompresor vypnutý. Po úplném odčerpání vzduchu z nádrže můžete odšroubovat víčko pro vypouštění oleje z kompresorové komory. Abyste zabránili nekontrolovanému úniku oleje, umístěte pod něj žlábek a olej sbírejte do nádoby. Dbejte na to, aby byl použitý olej a kondenzát zlikvidován v souladu s ochranou životního prostředí.

4. Zapněte kompresor a naplňte nádrž

Před připojením napájecího kabelu k síti se ujistěte, že je vypínač v poloze "OFF", aby nedošlo k náhodnému spuštění kompresoru. Chcete-li kompresor zapnout, vytáhněte tlačítko napájení nahoru a počkejte, dokud se nádrž nenabije, po nabití se vypne.

5. Připojte sestavu hadic vzduchového nářadí

Připojte sestavu hadic vzduchového nářadí ke spojkám na kompresoru. Je třeba zkontrolovat a sladit sestavu hadice se spojkami.

6. Připojte příslušné nářadí

Připojte pneumatické nářadí nebo zařízení na huštění pneumatik k sestavě hadic.

7. Nastavte regulátor tlaku

Chcete-li nastavit pracovní tlak, otáčejte regulátorem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení tlaku nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení tlaku na správný pracovní tlak uvedený v příručce výrobce nářadí.

Je důležité sledovat tlak, pokud je tlak nad jeho horní hranicí, pak to povede k poškození životně důležitých součástí vzduchového kompresoru, a pokud je regulátor pod tlakem, nebude dostatečný tlak pro pohon nářadí.

8. Vypněte kompresor

Pro vypnutí je třeba stisknout tlačítko.

POZOR! Před jakýmkoli zásahem do stroje odpojte napájení ze sítě a vyčkejte, dokud kompresor zcela nevychladne!

Vyhněte se prodlužovacím přívodům

Nepoužívejte prodlužovací přívody se vzduchovým kompresorem, pokles napětí může způsobit přehřátí motoru, což nakonec povede k jeho vyhoření. Doporučujeme místo toho používat delší vzduchovou hadici.

Zvažte CFM

Pokud plánujete provozovat pneumatické nářadí v určité vzdálenosti od skutečného kompresoru, musíte vzít v úvahu, že ztráty průtoku vzduchu hadicemi a šroubeními budou mít za následek pokles tlaku. Čím více CFM však kompresor produkuje, tím lépe bude Vaše nářadí pracovat a to i s delšími hadicemi a větším počtem šroubení.

Vypouštění kompresoru

Kompresory by se měly často vypouštět, aby voda nesnižovala jejich výkon. Často se plní vodou v důsledku vlhkosti vzduchu, proto má kompresor vypouštěcí šroub umístěný v nejnižší části sběrače, který ji vypouští.

Olejový kompresor

Nezapomínejte pravidelně mazat vzduchový kompresor olejem, aby správně fungoval. (U bezolejových kompresorů to nemusíte dělat.)

Všeobecné čištění

Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby zcela vypusťte vzduchový zásobník. Pravidelně čistěte kryt stroje měkkým hadříkem, nejlépe po každém použití. Pokud nečistoty neodstraníte, použijte měkký hadřík navlhčený mýdlovou vodou. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, alkohol, čpavek apod. protože tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.

Čištění vzduchového filtru

Vzduchový filtr zabraňuje nasávání prachu a nečistot. Filtr je nutné vyčistit nejdéle po 100 hodinách provozu. Ucpaný vzduchový filtr výrazně snižuje výkon kompresoru.