Zařízení společnosti ESAB standardně přinášejí úspory energie a jsou energeticky účinná. ECO Power je naše iniciativa, která má u produktů značky ESAB zajistit nižší spotřebu energie, nižší faktury za elektřinu a celkově nižší provozní náklady.

K výhodám ECO Power patří:

  • High power efficiency
  • Menší a lehčí zdroje s nejmodernější invertorovou technologií
  • Nižší odběr proudu Minimální příkon naprázdno ECO Power

Úsporu energie přináší i nižší příkon zdrojů naprázdno, když nepracují. Starší stroje mohou naprázdno spotřebovávat až desetkrát víc energie, což je velké plýtvání, protože v tu dobu nesvařují. ESAB využívá u ECO Power technologii k minimalizaci ztrát jak naprázdno, tak při provozu.

* Zdroje, jichž se to týká, jsou označeny logem ECO Power.