MIG-MAG (Metal Inert Gas- Metal Active Gas) je metoda svařování, kdy je přídavný materiál plynule dodáván do místa sváru podávacím zařízením. Přídavný materiál se taví elektrickým obloukem a tavná lázeň je chráněna před atmosferickou oxidací inertním plynem, který je dodáván na místo sváru. Jinak také metoda sváření v ochranné atmosféře.

TIG (Tungsten Inert Gass) nebo také německy WIG (Wolfram Inert Gass) je svařovací metoda představující postup, který využívá teplo uvolňované ze zapáleného elektrického oblouku, udržovaného mezi neroztavitelnou elektrodou (wolfram) a svařovaným dílem. Wolframovou elektrodu drží svařovací pistole vhodná pro přenos potřebného svařovacího proudu, která  také chrání samotnou elektrodu a svařovací lázeň před atmosferickou oxidací proudem inertního plynu (obvykle Argon Ar 99,5%), který proudí z keramické hubice. Může se použít ruční přídávání svařovacího materiálu, nebo svařovat jen natavením okrajů svařenců.

MMA (Manual Metal Arc) je metoda ručního svařování elektrickým obloukem s použitím obalovaných svařovacích elektrod. Zdrojem pro sváření může být napětí AC – střídavé (trafosvářečky) nebo DC – stejnosměrné (invertory). Téměř všechny obalované elektrody se připojují ke kladnému pólu + zdroje. Zemnící svorka se připojí k zápornému – pólu zdroje. Pouze ve výjimečných případech při použití kyselých elektrod se provede přepólování.

Výhody metody MIG-MAG

 • svařování ve všech svařovacích polohách
 • vysoká svařovací rychlost
 • nižší nároky na čištění strusky
 • eliminace zplodin
 • oblouk i svarová lázeň je jasně viditelná
 • menší deformace po svařování

Nevýhody metody MIG-MAG

 • svařovací zdroj náročnější na obsluhu, vyšší pořizovací cena
 • vyšší nároky na údržbu
 • při špatných podmínkách ventilace riziko odfouknutí ochranného plynu
 • relativně vysoké vyzářené teplo do prostoru

Výhody metody TIG

 • výborná kontrola nad svarovou lázní
 • vysoká teplota oblouku
 • výborná ochrana svarové lázně před škodlivými účinky vzduchu
 • příznivé tvarování svarové housenky
 • dobré operativní vlastnosti TIG v polohách
 • možnost svařování opravdu velmi tenkých materiálů

Nevýhody metody TIG

 • vysoká technická náročnost na svařovací zařízení
 • malá produktivita

Výhody metody MMA

 • zařízení pro MMA je relativně jednoduché a přenosné
 • metoda nevyžaduje externí zařízení plynového hospodářství
 • proces je relativně nenáchylný na povětrnostní podmínky jako např. odfouknutí plynu
 • proces může být použitý i v podmínkách s nižším nárokem na přístup
 • různorodá použitelnost v oblasti druhů materiálů (uhlíková ocel, slitiny, nerez, litina, hliník apod.)
 • možnost svařování v polohách

Nevýhody metody MMA

 • nutnost odstranění strusky z povrchu materiálu
 • nízká produktivita z hlediska častých výměn elektrod
 • metoda není vhodná na povrchově upravené materiály jako Ti, Zn
 • metodu nelze aplikovat na reaktivní prvky