Tento obchod používá soubory cookies, za účelem zlepšování služeb na našich stránkách. (více informací)

zavřít

Bezpečnost při svařování autogenem

Autogenní svařování využívá teplo, které vzniká spalováním hořlavého plynu a kyslíku. Tato práce patří do kategorie se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu. Může dojít k úrazu, popálení, mohou působit škodlivé látky a další nechtěné příhody. Při vykonávání svařování autogenem platí víc než kde jinde a v jiných oblastech práce dodržování požární ochrany / PO /a bezpečnost ochrany zdraví při práci / BOZP /.

Při svařování autogenem se musí dodržovat základní podmínky.

Které to jsou?

  • správná manipulace s hořákem
  • správná volba hořáku a hubice
  • správné nastavení tlaku
  • správné nastavení průtoku kyslíku a hořlavého plynu

Pokud nejsou dodrženy podmínky pro svařování autogenem nebo dojde k porušení bezpečnosti práce, můžou nastat rizika, která se při této práci vyskytují.

Jaká rizika hrozí při svařování autogenem?

  • popálení
  • zpětné zahoření nebo šlehnutí
  • zpětné proudění plynu
  • uvolňování škodlivých látek
  • zvýšená hladina hluku
  • možnost vzniku požáru nebo výbuchu

Důležitá při práci svařování autogenem je také ochrana a prevence. Používat pojistky proti zpětnému šlehnutí a to jak na ventilu, tak na rukojeti hořáku, používat takové zařízení na plyn, pro který bylo vyrobeno, návody na použití, dodržovat zásady bezpečnosti práce, dodržovat běžné postupy stanovené bezpečnostními normami ČSN 050601 a ČSN 050610 pro práci s plamenem, ČSN 078304 pro skladování a manipulaci s tlakovými lahvemi.

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Stpen Září Říjen Listopad Prosinec